ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ

Ανακυκλωμένο βαμβάκι

Το ανακυκλωμένο βαμβάκι προέρχεται από απορρίμματα πριν από την κατανάλωση (υπολείμματα παραγωγής) και μετά την κατανάλωση (υφάσματα και ενδύματα που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους). Μόλις συλλεχθούν και χωριστούν με βάση το χρώμα, τα απορρίμματα κόβονται σε μικρά μέρη, ξηλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται για νέες παραγωγές ήδη χρωματισμένων νημάτων.
Κατά την επεξεργασία αναγέννησης, οι ίνες βαμβακιού μικραίνουν και γίνονται πιο πυκνές. Για εγγύηση ενός τελικού προϊόντος με χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας, αντοχής και διάρκειας, είναι απαραίτητο να προστεθούν ίνες από παρθένο βαμβάκι (ή άλλες ίνες). Όλα τα ανακυκλωμένα βαμβακερά ενδύματα μας περιέχουν τουλάχιστον 20% ανακυκλωμένο βαμβάκι από πιστοποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού.
Η παραγωγή μιας μόνο μπλούζας από βαμβακερό απαιτεί χιλιάδες λίτρα νερού. Η παραγωγή του από ανακυκλωμένο βαμβάκι σημαίνει απελευθέρωση εδάφους που θα διατίθεται για καλλιέργειες τροφίμων και προστασία των πόρων όπως το νερό και το έδαφος, χάρη στη μειωμένη χρήση χημικών.