ΤΈΧΝΗ, DESIGN & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ

Η Βιβλιοθήκη
του Χρώματος

Το χρώμα - ένας από τους πυλώνες της μάρκας μας - είναι μια προφανώς κοινή συζήτηση, αλλά στην πραγματικότητα πολύ περίπλοκη, λόγος που αγγίζει διάφορους κλάδους όπως την φυσική και την φιλοσοφία, την ιστορία και την ζωγραφική.
Πρόσφατα, η Fabrica απέκτησε τη Βιβλιοθήκη του Χρώματος, μια συλλογή περίπου 1500 τόμων (συμπεριλαμβανομένων βιβλίων και μονογραφιών) που έχουν κοινά χαρακτηριστικά για το θέμα του χρώματος και των εφαρμογών του, σε όλες τις πτυχές του.
Δημοσιεύονται κυρίως μεταξύ του 1970 και του 2018, συλλέχθηκαν από τον Ιταλό αρχιτέκτονα, καθηγητή και μελετητή Manlio Brusatin, και μπορούν να μελετηθούν με ραντεβού στη Βιβλιοθήκη της Fabrica.