ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ

Οργανικό βαμβάκι

Το οργανικό βαμβάκι προέρχεται από μη γενετικά τροποποιημένα φυτά, τα οποία είναι επεξεργασμένα αποκλειστικά με φυσικά προϊόντα, χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, και επομένως έχει χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με το συμβατικό βαμβάκι.
Η United Colors of Benetton προμηθεύεται το οργανικό βαμβάκι από πιστοποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού, δηλαδή, ελέγχεται από ανεξάρτητους φορείς που εντοπίζουν ολόκληρη τη διαδικασία κατασκευής, από το εργοστάσιο έως τη συσκευασία του τελικού ενδύματος, περνώντας από τη συλλογή, την παραγωγή του νήματος και του υφάσματος.
Σήμερα, το οργανικό βαμβάκι αντιπροσωπεύει μόνο το 1% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής βαμβακιού. Οι προσπάθειές μας να αυξήσουμε την παρουσία οργανικού βαμβακιού στις collection μας στοχεύουν στη μείωση των επιπτώσεών μας στο περιβάλλον και στην παροχή ολοένα και περισσότερων εγγυήσεων στους καταναλωτές μας.